Industrias Farguell

STROJNÉ INŽINIERSTVO

Od výroby súčiastok podľa požadovaného plánu klienta (built-to-print) cez spoločný návrhu dizajnu (zavedenie do výroby), po FSS (dodávateľ komplexných služieb), kde preberáme zodpovednosť za celý vývojový proces potrebný na realizáciu projektu.

Súčiastky navrhujeme vždy na podnet klienta. Pri tomto procese uplatňujeme naše znalosti tak, aby boli tieto návrhy skutočne realizovateľné. Zároveň však dbáme na plnenie technických požiadaviek, ktoré sú vyžadované klientom.

Externá validácia, testovanie, metrológie atď. sú vykonané vždy na podnet klienta. Vykonávame všetky potrebné postupy pre úspešné schválenie konečnej verzie výrobku.

Poskytujeme skúsenosti a rôzne riešenia

Sme «poskytovateľ komplexných služieb»: Zodpovedáme za projekt od prvého návrhu vytvoreného spolu s klientom až po finálnu dohodu a záverečné schválenie sériovej výroby súčiastok.

PROTOTYPY

Vyrábame prototypy podľa návrhu dizajnu danej súčiastky tak, aby sme tiež súbežne mohli vytvárať nástroje umožňujúce sériovú výrobu.

Ponúkame tiež výrobu prototypov prostredníctvom aditívnej výroby 3D.

D&D

Poskytujeme skúsenosti a riešenia

Na vyžiadanie klienta navrhujeme súčiastky a komponenty, pričom uplatňujeme svoje skúsenosti a poskytujeme riešenia. Počas celého procesu návrhu riešenia myslíme na zavedenie daného komponentu do priemyselnej výroby.

Cenová ponuka