Industrias Farguell

KVALITA A ŽIVOTNÉ PROSTEDIE

Normy kvality podľa predpisov IATF

Vždy sa zameriavame na konkurencieschopnosť ponúkaných produktov a služieb, nikdy nezabúdame na náš najdôležitejší hodnotový pilier, ktorým je KVALITA.

V každom projekte definujeme kontrolné prípravky, ktoré optimalizujú riadenie výroby a umožňujú nám vypracovať procesy, ktoré zaručujú splnenie požiadaviek našich klientov a od začiatku zabezpečujú celý proces.

Vo všetkých našich výrobných procesoch uplatňujeme požiadavky, ktoré zaručujú kvalitu našich výrobkov. Ponúkame optimálny servis vo všetkých aspektoch súvisiacich s dodávateľským reťazcom.

Náš záväzok voči životnému prostrediu

VÝROBNÉ PROCESY

Priateľské k životnému prostrediu a riadiace sa legislatívou o životnom prostredí

CERTIFIKOVANÝ MATERIÁL

Materiál, ktorý neobsahuje látky, ktoré sú právnymi predpismi zakázané

ISO 14001

Tento štandard je implementovaný vo všetkých našich procesoch

CERTIFIKOVANÝ EKOLOGICKÝ „GREEN“ PARTNER

Pre klientov, ktorí tento certifikát vyžadujú